ATATÜRK

Türk’ün tezahürü, bükülmez bilek, Bozkurt bakışlı

Kuran’la dualarla analım, sakın yapmayalım alkışlı

Bir ışık kalplere, hürriyet sembolü, Türk’ün gururu

Bir Bayrak, sonsuz ufuk, Cumhuriyetin ilk Cumhuru

Bıraktın emanetini, bekçisiyiz, verdik sözü, olsa ölüm

Bütün dünya birleşse, olursun ışık, yaparız kördüğüm

 

Yaşarsın kalplerde, ilhamsın, sevdamızsın EY ATATÜRK

Rahat uyu, yaşayacak CUMHURİYET, nöbette her TÜRK

Cengiz GÖKMEN  07.11.2017  13.40   LOKAL